คำใน Excel ที่(มัก)อ่านผิด!

รู้ไหม! มีบางอย่างใน Excel ที่คนไทยมักอ่านผิด

มีอะไรบ้าง? มาดูกันเลย 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.