เช้ด! สูตรหาวันแรกของปีตามหลัก ISO 8601

วันแรกของปีตามหลัก ISO 8601 คือวันที่เท่าไร?

ก่อนจะตอบคำถามนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า ISO 8601 คืออะไร

ISO 8601 คือมาตรฐานสำหรับการแสดงข้อมูลตามปฏิทินและเวลา มาตรฐานนี้มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าอุปโภค บริโภค) ที่ต้องการแสดงข้อมูลรายสัปดาห์

กำหนดให้นับสัปดาห์แบบจันทร์-อาทิตย์ โดยสัปดาห์แรกของปีต้องครอบคลุมวันพฤหัสแรกของเดือนมกราคม
ดังนั้นวันแรกของปีคือวันจันทร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 1 มกราคม

แต่เป็นวันจันทร์ที่อยู่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม ขึ้นกับปีใด ๆ

ถ้าต้องการคำนวณว่าวันแรกของปีคือวันที่เท่าไร ให้ใช้สูตรนี้

=DATE(A2,1,4)-WEEKDAY(DATE(A2,1,4),3)

หลักการของสูตรคล้ายใช้ IF

  • ถ้าวันจันทร์แรกคือวันที่ 4 มกราคม เอาวันที่ 4 มกราคม ลบ 0
  • ถ้าวันจันทร์แรกคือวันที่ 3 มกราคม เอาวันที่ 4 มกราคม ลบ 1
  • ถ้าวันจันทร์แรกคือวันที่ 2 มกราคม เอาวันที่ 4 มกราคม ลบ 2

แต่เปลี่ยน ลบ 0, 1, .. , 6 ให้เป็น WEEKDAY(DATE(A2,1,4),3)

เพิ่มเติมให้นิดนึง (เชิงอรรถ) 🙂

บริษัทที่ใช้หลักการนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นปีวันที่ 1 มกราคม (ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นตามหลักปฏิทินสากล (Gregorian Calendar))

แต่จะเริ่มต้นปีที่วันจันทร์แรก ซึ่งอาจเป็นวันที่ 30 ธันวาคม หรือ 2 มกราคมก็ได้

การแบ่งไตรมาสก็ไม่ได้แบ่งทุก 3 เดือน แต่แบ่งทุก 13 สัปดาห์ โดยปีหนึ่ง ๆ อาจมี 52 หรือ 53 สัปดาห์
ดังนั้นปีที่มี 53 สัปดาห์จะมีไตรมาสสุดท้าย 14 สัปดาห์

การแบ่งเดือนก็ไม่ได้แบ่งเป็น 30 วัน แต่แบ่งตามหลัก 4-4-5 นั่นคือ

4 สัปดาห์แรก ถือเป็นเดือนที่ 1
4 สัปดาห์ถัดไป ถือเป็นเดือนที่ 2
5 สัปดาห์ถัดไป ถือเป็นเดือนที่ 3

(บางบริษัทแบ่งเดือนตามหลัก 4-5-4)

บริษัทใครนับปีแบบนี้บ้าง เมนต์บอกกันหน่อยครับ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.