Book Review

แนะนำหนังสือ Thank God It’s Monday

นี่คือหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านครบจบทุกตัวอักษรในรอบหลายเดือน พลิกหน้าสุดท้าย และอ่านปกหลังอีกรอบด้วยความอิ่มเอมใจ Thank God It’s Monday คือชื่อหนังสือที่ผมพูดถึง แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ ^__^ แม้หนังสือจะแนะนำตัวเองว่าเหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานประจำ แต่ผมมองว่าเหมาะกับคนทำงานทุกคน ไม่จำเพาะว่าทำงานประจำหรือไม่ประจำ ทำไมน่ะหรือครับ?

Read more