Book Review

{Book Review} ความสุขฉบับพกพา

วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้มี 2 แบบ 1 อ่านเร็ว ด้วยความหนาน่าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง พร้อมกับความรู้สึกว่า “อืมม์.. ก็ดีนะ” 2 อ่านช้า วันละห้าบท ด้วยจำนวนบทน่าจะใช้เวลาครึ่งเดือน พร้อมกับความรู้สึกว่า “สุขใจที่ได้อ่าน” “หนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุด” และ “ไม่อยากให้จบเลย” ทำไม?

Read more