Microsoft Excel

ไขปริศนา! BAHTTEXT ฟังก์ชันที่คนทั่วโลกแอบอิจฉาคนไทย

เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไม Excel มีฟังก์ชัน BAHTTEXT ใช้แปลงตัวเลขเป็นภาษาไทย? ทำไมไม่มีฟังก์ชั่น DOLLARTEXT ใช้แปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ? ทำไมไม่มีฟังก์ชัน YENTEXT ใช้แปลงตัวเลขเป็นภาษาญี่ปุ่น? (แต่ถ้า เย็นเตร็กซ์ เจ้าของเดียวกับโทนาฟนะ ^^)

Read more
Function

RANK.EQ กับ RANK.AVG ใช้ฟังก์ชันไหนดี?

“อยากรู้ว่ายอดขายของลูกค้าเจ้านี้จัดเป็นลำดับที่เท่าไรของทั้งหมด ควรเขียนสูตรยังไง?” พี่บีถาม “ใน Excel มีฟังก์ชัน RANK ช่วยหาลำดับที่ของข้อมูลได้ครับ” ผมตอบ “มันมี RANK ตั้ง 3 ตัว ต้องใช้ตัวไหนอ่ะ?” Rank 3 ตัว ที่พี่บีพูดถึง คือแบบนี้ครับ

Read more
Feasibility Study

สร้างสูตรคำนวณจุดคุ้มทุน (Payback Period) แบบอัตโนมัติด้วย Excel

คุณเคยมีประสบการณ์ทำโปรเจ็คต์ไหมครับ? เวลาทำโปรเจ็คต์ ขั้นตอนแรกคือ วิเคราะห์ว่าควรทำโปรเจ็คต์หรือไม่ หรือก็คือการทำ Project Feasibility นั่นเอง ตัวเลขยอดฮิตที่ผู้บริหารมักใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจคือ NPV, IRR และ จุดคุ้มทุน (Payback Period)

Read more