Function

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561

ผมกำลังคิดว่าจะเขียนอวยพรวันสงกรานต์ยังไงดี? จะเขียนว่า “สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561 ขอให้มีความสุข” ก็เห็นเต็มไปหมดแล้ว จะเขียนว่า “สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561 ขอให้รักกันเหมือนไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” ก็คล้ายอวยพรวันแต่งงาน งั้นก็เขียนให้เป็น “สไตล์” ของผมละกัน เขียนด้วยสูตร Excel แบบนี้ครับ … =TEXTJOIN(” “,TRUE,”สุขสันต์วัน”& IFS(AND(MONTH(TODAY())=1,DAY(TODAY())=1),“ปีใหม่”, AND(MONTH(TODAY())=4,DAY(TODAY())>=12,DAY(TODAY())<=15),“สงกรานต์”, AND(MONTH(TODAY())=8,DAY(TODAY())=12),“แม่”), YEAR(TODAY())+543,”^__^”)

Read more