Graph

สรีระวิทยาของกราฟ [Graph Anatomy]

มนุษย์เรามีอวัยวะทั้งหมด 32 ส่วน ลองมาเดากันไหมครับว่า กราฟในเอ็กเซลมี “อวัยวะ” ทั้งหมดกี่ส่วน? ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก… . เฉลย ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ^^ แต่ที่รู้คือมีไม่น้อยกว่า 20 ส่วนแน่นอน 20 ส่วนที่ว่า มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

Read more