Misc

การอบรมครั้งประทับใจที่สุด

ในชีวิตการทำงาน คุณเคยผ่านการอบรมมาแล้วกี่ครั้ง.. แล้วในการอบรมทั้งหมด ครั้งไหนที่คุณประทับใจมากที่สุด? ระหว่างที่คุณกำลังนึก ผมขอเล่าการอบรมครั้งที่ประทับใจมากที่สุดให้ฟัง.. ย้อนไปเมื่อปี 2006 หรือเมื่อ 14 ปีก่อน ณ ออฟฟิศใจกลางกรุงเทพฯ

Read more