Business Intelligence

Business Intelligence เทรนด์การวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่ที่กำลังมาแรง!!

คุณรู้จักเทรนด์การวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่ที่เรียกว่า BI (Business Intelligence) ไหมครับ? มันคืออะไรเหรอ? ขอตอบด้วยภาษาชาวบ้านๆว่าบีไอ คือ “เครื่องมือ” ประมวลผลและสรุปข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ มักแสดงในรูปแบบของกราฟ เพราะกราฟแสดงให้เห็นภาพมากกว่าตาราง ตรงกับสำนวนที่ว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคำนับพัน (Picture means thousand words)

Read more