Atttude

เคล็ดลับเรียนหนังสือ vs เคล็ดลับเรียน Excel

คุณคิดว่า คนเรียนหนังสือเก่งมีเคล็ดลับไหมครับ? ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก … เคล็ดลับอาจมีหลายอย่าง แต่สิ่งที่ทุกคนทำเหมือนกันก็คือ อ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน ทำไมต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนล่ะ ก็อาจารย์จะสอนอยู่แล้ว อ่านไปทำไม?

Read more