Microsoft Excel

เรียน Excel คลาสเดียวกันแท้ๆ แต่ทำไมเพื่อนเก่งกว่า?

เคยสงสัยไหมครับว่า เรียน Excel คลาสเดียวกันแท้ๆ แต่ทำไมเพื่อนเก่งกว่าเรา? ผมเคยถามคำถามนี้กับตัวเองตอนเป็นนักเรียน แต่ไม่ได้คำตอบ จนตอนนี้ผมกลายเป็นอาจารย์ ผมคิดว่าได้คำตอบแล้ว…

Read more