Search

วิศวกรรีพอร์ต

Make your reports better with shorter time

Month

September 2017

แนะนำหนังสือ Thank God It’s Monday

นี่คือหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านครบจบทุกตัวอักษรในรอบหลายเดือน

พลิกหน้าสุดท้าย และอ่านปกหลังอีกรอบด้วยความอิ่มเอมใจ

Thank God It’s Monday คือชื่อหนังสือที่ผมพูดถึง

ThankGodItsMonday_Picture

แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ ^__^

แม้หนังสือจะแนะนำตัวเองว่าเหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานประจำ แต่ผมมองว่าเหมาะกับคนทำงานทุกคน

ไม่จำเพาะว่าทำงานประจำหรือไม่ประจำ

ทำไมน่ะหรือครับ? Continue reading “แนะนำหนังสือ Thank God It’s Monday”

สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [ROUND, MROUND, CEILING.MATH, FLOOR.MATH]

การปัดตัวเลขใน Excel มีเทคนิคแบบใดบ้างครับ?

ถ้าจะให้นับจริงๆ ฟังก์ชันที่ใช้ปัดตัวเลขใน Excel มีไม่ต่ำกว่า 10 ฟังก์ชัน

ไล่ตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR

หรือฟังก์ชันที่เพิ่งเกิดไม่นาน เช่น MROUND, CEILING.MATH, FLOOR.MATH

ไปจนถึงฟังก์ชันที่ใช้คำนวณเคสเฉพาะกิจ เช่น INT, TRUNC, EVEN, ODD

Continue reading “สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [ROUND, MROUND, CEILING.MATH, FLOOR.MATH]”

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: