Misc

รีวิวรักษาออฟฟิศซินโดรม โรงพยาบาลวิมุต

ผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมครับ เป็นมาสิบกว่าปีแล้ว คือไม่ได้มีอาการปวดรุนแรง แต่ปวดตลอดเวลา นั่งก็ปวด ยืนก็ปวด นอนก็ยังปวด เคยปรึกษาคุณหมอและทำกายภาพบำบัดแบบจริงจังแต่ก็ไม่หาย จนทำใจว่าคงต้องอยู่กับโรคนี้ไปตลอด

Read more