Function

หามานาน! สูตร Excel คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง (%Growth YoY)

“อยากคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปีนี้กับปีที่แล้ว ต้องเขียนสูตรยังไงครับ” จู่ๆตั้มก็พุ่งพรวดเข้ามาถามที่โต๊ะแบบไม่ทันตั้งตัว“ก็เอาตัวเลขปีนี้ลบปีที่แล้ว หารปีที่แล้วสิ”“ลองแล้วครับพี่ มันได้แค่บางตัว แต่บางตัวไม่ได้ครับ”“ไม่ได้ยังไงเหรอ?” ผมถามกลับ“คือ ถ้าตัวเลขปีนี้หรือปีที่แล้วติดลบ ผลลัพธ์จะผิด”“ยิ่งถ้าตัวเลขปีนี้หรือปีที่แล้วเป็นศูนย์ มันจะขึ้นเป็น #DIV/0! ครับ”“นั่งงมตั้งนานก็ยังคิดไม่ออก พี่ช่วยผมหน่อยครับ” ตั้มเขย่าตัวผมพร้อมส่งสายตาวิงวอน เคสที่ตั้มเล่า หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

Read more