Microsoft Excel

10 เครื่องหมายบน Keyboard ที่คุณอาจเรียกผิดมานานแล้ว!

วันนี้มีเกมมาให้เล่นขำ ๆ ครับ.. อยากทราบว่าเครื่องหมายบนคีย์บอร์ดทั้ง 10 นี้ มีชื่อว่าอะไร? 1. ” 2. # 3. $ 4. ^ 5. & 6. * 7. [ ] 8. { } 9. = 10. | ขอเป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการนะครับ ชื่อไทย เช่น ฟันหนู ยกกำลัง วงเล็บก้ามปู พวกนี้ไม่เอานะ ^^

Read more