Training

บรรยากาศอบรม คอร์ส DAX it with Power BI (Virtual Training)

หลังจากประสบความสำเร็จกับการสอนแบบ Virtual Training ผมจึงลองกับคอร์สอื่นบ้าง จิ้มไปที่คอร์ส DAX it with Power BI รุ่น 4 เพราะถูกเลื่อนมาตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2021 มีคนตอบรับ 7 คน การอบรมแบบ Virtual Training ครั้งที่สองจึงอุบัติขึ้น วันอบรมคือ 10, 11 และ 17 กรกฎาคม 2021 (3 วัน) เรียนผ่านโปรแกรม MS Team MS Team ค่อนข้างโอเคเลยนะ ภาพลื่น เสียงชัด รับส่งไฟล์สะดวก เก็บประวัติการแชท แถมยังสามารถ record เพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้ รักเลย ^_^

Read more