Graph

คลิปสอนเทคนิคปรับกราฟ 2 แกนให้อ่านง่าย

การนำเสนอในบางครั้ง เราจำเป็นต้องแสดงข้อมูลที่มีสเกลแตกต่างกันมากในกราฟเดียว เช่น ข้อมูลนึงสเกลหลักพัน อีกข้อมูลนึงสเกลหลักสิบ ซึ่งคงสร้างด้วยวิธีปกติไม่ได้ กราฟ 2 แกนจึงเป็นคำตอบสุดท้าย แต่… กราฟ 2 แกนก็เหมือนดาบสองคม ถ้าใช้โดยไม่ปรับอะไรเลย ยิ่งดูแย่ไปใหญ่! คำถามคือ..ปรับยังไงล่ะ? คำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วครับ ^__^

Read more