Function

เจ๋งเป้ง! สูตร Excel ปรับฟอร์แมตเบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เละเทะมากเลย อยากปรับฟอร์แมตให้ถูกตามหลักสากล ต้องเขียนสูตรยังไงคะ? จู่ๆน้องแนนก็โพล่งถามขึ้น ที่ว่าเละ มันเละยังไงหรือครับ? ผมถามกลับ คือบางเบอร์มีเลขศูนย์นำหน้า บางเบอร์ก็ไม่มีเลขศูนย์นำ บางเบอร์มีขีดกลางคั่น บางเบอร์ก็ไม่มีขีดกลางคั่น แถมบางเบอร์มีช่องว่างคั่นด้วยค่ะ? ข้อมูลที่น้องแนนพูดถึง หน้าตาประมาณนี้ครับ

Read more