Function

เจ๋งเป้ง! สูตร Excel ปรับฟอร์แมตเบอร์โทรศัพท์

“ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เละเทะมากเลย อยากปรับให้อ่านง่าย ควรทำยังไงคะ?“ จู่ๆน้องแนนก็โพล่งถาม “ที่ว่าเละ มันเละยังไงหรือครับ?” ผมถามกลับ “คือบางเบอร์มีเลขศูนย์นำหน้า บางเบอร์ก็ไม่มีเลขศูนย์นำ บางเบอร์มีขีดกลางคั่น บางเบอร์ก็ไม่มีขีดกลางคั่น แถมบางเบอร์มีช่องว่างคั่นด้วยค่ะ?“ ข้อมูลที่น้องแนนพูดถึง หน้าตาประมาณนี้ครับ

Read more