ถ้าต้องการใช้กราฟนำเสนอ “ความสัมพันธ์” ของตัวเลข 3 มุมมอง ควรใช้กราฟอะไรดีครับ?

กราฟแท่งไง?

กราฟแท่งแสดงได้เพียงมุมมองเดียวครับ เช่น แสดงแค่ปริมาณ (Volume) หรือ ยอดขาย (Sales) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น Continue reading “อยากแสดงข้อมูล Volume, Sales, Gross Profit บนกราฟเดียวกัน ควรใช้กราฟแบบไหนดี?”