17963696_s

เคยเห็นหนังสือเรื่อง “ความรู้สึก คือ เหตุผล อย่างหนึ่ง” ของคุณ หนุ่มเมืองจันท์ ไหมครับ? 

ชื่อหนังสือเป็นชื่อในไม่กี่ชื่อที่ “โดน” มากๆ

Continue reading “1 เหตุผลที่ทำให้วิศวกรไม่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ”