Function

4 เทคนิค Excel ดึงข้อมูลตัวสุดท้าย

“อยากดึงข้อมูลตัวสุดท้าย ต้องเขียนสูตรยังไงครับ?” ตั้มโพล่งขึ้น“ใช้ VLOOKUP แบบ Approximate Match ไม่ได้เหรอ?” ผมถามกลับ“ผมลองแล้ว มันดึงค่ามาผิดครับ”“เอ๋!” ข้อมูลที่ตั้มมีคือ บันทึกการขายของแต่ละประเทศ (A2:C8)สิ่งที่ต้องการคือ เขียนสูตรที่เซลล์ G2 เพื่อดึงข้อมูลค่าสุดท้ายของ Thailandผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นคือ 600

Read more
Function

8 เทคนิค Excel ดึงข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข [Multiple Criteria Lookup]

“VLOOKUP ดึงข้อมูลแบบ 2 เงื่อนไขได้ไหมครับ?” “หือม์.. ยังไงนะตั้ม?” คำถามตั้มทำผมงง“คือผมมีชื่อประเทศ กับขนาดของสาขา อยากเขียนสูตรเพื่อดึงชื่อสาขานั้นครับ” ข้อมูลที่ตั้มมีคือ รายละเอียดของทุกสาขา หน้าตาแบบนี้ครับ สิ่งที่ต้องการคือ ถ้ามีเงื่อนไขเป็นชื่อประเทศ (F4) กับขนาดของสาขา (G4) ต้องเขียนสูตรยังไงถึงจะได้ชื่อสาขานั้น (H4)

Read more
Function

สูตรลัด เลือกเกรดครั้งที่ดีที่สุด

“อยากเขียนสูตรเลือกเกรดครั้งที่ดีที่สุด ทำไงดี?” เพื่อนผมคนหนึ่งถาม “ตอนนี้ทำแมนวลอยู่ เหนื่อยมากมาย” (ประโยคนี้แปลว่าต้องช่วยแล้วล่ะ) โจทย์ของเพื่อนผมหน้าตาประมาณนี้ครับ เพื่อนผมคนนี้เป็นอาจารย์ วิชาที่สอนมีนักเรียนลงเรียนมากกว่า 500 คน วิชานี้มีสอบ 3 ครั้ง การสอบแต่ละครั้งตัดเกรดแยกกันไป โดยแบ่งเกรดทั้งหมดเป็น 12 ระดับ (ซอยยิบสุดๆ) ดังนี้ ด้วยเพื่อนคนนี้เป็นอาจารย์ที่ใจดีมาก ให้นักเรียนสอบทั้งหมด 3 ครั้งก็จริง แต่เกรดที่นักเรียนจะได้คือเกรดครั้งที่ดีที่สุด (ไม่ใช่นำสามครั้งมาหารเฉลี่ย)

Read more
Function

ชำแหละ VLOOKUP จากข้างหลังทะลุถึงหัวใจ ภาค 2 (VLOOKUP vs INDEX)

จากบทความที่แล้ว ชำแหละ VLOOKUP จากข้างหลังทะลุถึงหัวใจ ภาค 1 (VLOOKUP คลุกเคล้า COLUMNS หรือ MATCH) ผมทิ้งท้ายว่า VLOOKUP ยังมีข้อจำกัดอีกข้อหนึ่ง และด้วยข้อจำกัดนี้เอง ทำให้หลายคนหันไปใช้ฟังก์ชันอื่นแทน ข้อจำกัดที่ว่าคือ เซลล์อ้างอิงต้องอยู่คอลัมน์ซ้ายสุดเสมอ !!

Read more