Function

10 เทคนิค COUNT ใน Excel ที่คุณอาจยังไม่รู้

“อยากนับเฉพาะค่าบวก เขียนสูตรยังไงดี?” “อยากนับเฉพาะค่าว่าง เขียนสูตรยังไงดี?” “อยากนับเฉพาะตัวหนังสือ เขียนสูตรยังไงดี?” เหล่านี้คือคำถามที่เกี่ยวกับการนับ (COUNT) ใน Excel ที่มีคนถามผมบ่อยๆ ตอนแรกผมคิดว่าการนับไม่มีเทคนิคอะไรมาก เพราะมีฟังก์ชันให้ใช้ไม่กี่ตัว แต่พอศึกษาถึงได้รู้ว่าการนับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั้น แท้จริงแล้วมีเทคนิคและรายละเอียดไม่น้อยเลย ยิ่งศึกษา ยิ่งพบว่าสิ่งที่เคยรู้มา หลายอย่างเข้าใจผิด และเข้าใจผิดมาตลอด เพื่อไม่ให้มีคนเข้าใจผิดเหมือนผม ขอสรุปสิ่งที่ศึกษาเป็น 10 ข้อ ตั้งชื่อว่า 10 เทคนิค COUNT ใน Excel  ที่คุณอาจยังไม่รู้ ครับ ^__^

Read more