Microsoft Excel

จะหา “พี่เลี้ยง” เอ็กเซลได้จากที่ไหน?

จากบทความเรื่อง  ทำอย่างไรจึงจะเก่งเอ็กเซลได้? หนึ่งในวิธีที่ผมแนะนำคือ ให้หา “พี่เลี้ยง” เอ็กเซลนั้น สำหรับบางคนอาจนึกออกทันทีว่าจะขอให้คนไหนเป็นพี่เลี้ยง ผมเองก็เป็นพี่เลี้ยงเอ็กเซลให้กับภรรยาเช่นกัน (แม้ว่าเกือบทะเลาะกันหลายรอบเพราะสื่อสารกันทางโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องก็ตาม ^^”) สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะหาพี่เลี้ยงได้จากที่ไหน แนะนำให้หาจากคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ 3 ตำแหน่งดังนี้ครับ

Read more