Function

สุโก้ย! สูตร Excel 365 แยกที่อยู่ อำเภอ จังหวัด

อยากแยกที่อยู่ อำเภอ จังหวัด ออกจากกัน ทำไงดี? ถ้าเงื่อนไขไม่ซับซ้อน ใช้สูตรของโพสต์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 ได้เลย สูตรนั้นง่ายและสั้น 😊 แต่ถ้าเงื่อนไขซับซ้อนล่ะ?

Read more
Function

สูตร Excel 365 แยกชื่อ-นามสกุล (ได้ทุกชื่อ)

อยากแยกชื่อ-นามสกุล ออกจากกัน ต้องเขียนสูตรยังไง? ผมเคยให้สูตรในโพสต์วันที่ 29 มกราคม 2023 สูตรนั้นกระชับ แต่แยกบางชื่อ เช่น นางสาวิตรี ไม่ได้ ทำไมไม่ได้? เพราะสูตรจะมองว่าคำนำหน้าชื่อคือ นางสาว ไม่ใช่นาง!

Read more