สูตรคำนวณ Prorate แบบปีงบประมาณ

“อยากคำนวณ Prorate แบบปีงบประมาณ ต้องเขียนสูตรยังไงคะ?”
“อื๋อ! ปีงบประมาณ คืออะไรครับ”
“คือการนับปีโดยเริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม แล้วจบวันที่ 30 กันยายน ค่ะ”

ปีงบประมาณรูปแบบนี้ มักพบในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบางบริษัทของไทย

ก่อนคำนวณ Prorate ต้องหาให้ได้ว่า วันนั้นคือวันที่เท่าไรของปี
โดยใช้หลักคิดว่า

=วันที่ – วันสุดท้ายของปีงบประมาณที่แล้ว (30 ก.ย.)

หรือเขียนสูตร Excel ได้เป็น

=A2-DATE(YEAR(A2)-(MONTH(A2)<10),9,30)

จากนั้นนำไปหารด้วยจำนวนวันในรอบปี
แต่หารด้วย 365 ไม่ได้ เพราะบางปีมี 366 วัน

จึงต้องคำนวณด้วยหลักคิด

= จำนวนวัน / (วันที่ 30 ก.ย. ปีงบประมาณนี้ – วันที่ 30 ก.ย. ปีงบประมาณก่อน)

หรือเขียนสูตร Excel ได้เป็น

=C2/(DATE(YEAR(A2)+(MONTH(A2)>9),9,30)-DATE(YEAR(A2)-(MONTH(A2)<10),9,30))

ก็จะได้คำตอบที่ต้องการ 🙂

แล้วถ้านับปีงบประมาณ (Fiscal Year) แบบเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม จบวันที่ 30 มิถุนายน ล่ะ?

ใช้หลักการเดียวกัน แค่เปลี่ยนตัวเลขในสูตรจาก 10 (เป็น 7) และ 9 (เป็น 6) แล้วใช้ได้เลย

ไม่ใช่เรื่องตลก 69 นะ ใช้ได้จริง ๆ ครับ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.