ฮ้า! แปลงข้อมูลเป็นปีแบบ Fiscal Year

“อยากนับปีแบบ fiscal year ต้องเขียนสูตรยังไงคะ?”
“นับ fiscal year ยังไงครับ”
“เริ่มปีวันที่ 1 เมษายน จบปีวันที่ 31 มีนาคมค่ะ”

การนับ Fiscal Year แบบนี้ Q1 คือ Apr-Jun
Q2 คือ Jul-Sep
Q3 คือ Oct-Dec
และ Q4 คือ Jan-Mar

ถ้าจะคำนวณไตรมาส ต้องใช้สูตร

="Q"&IF(B2>3,ROUNDUP(B2/3,0)-1,4)

ถ้าจะคำนวณเป็นปี ต้องใช้สูตร

=IF(B2>3,YEAR(A2),YEAR(A2)-1)

แล้วถ้านับ fiscal year แบบเริ่มปีวันที่ 1 ตุลาคม จบปีวันที่ 30 กันยายนล่ะ?

นั่นคือโพสต์วันพรุ่งนี้ครับ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.