{Clip} เทคนิค Excel พิมพ์วันที่ทั้งปีใน 2 วินาที

พิมพ์วันที่ทั้งปีใน 2 วินาที!
คำตอบในคลิปครับ

อ้อ! ต้องพิมพ์วันที่ให้ตรงกับฟอร์แมตของคอมพิวเตอร์นะครับ เช่น ถ้าฟอร์แมตวันที่ของคอมพิวเตอร์คือ เดือน/วัน/ปี ก็ต้องพิมพ์เป็น 12/31/23  

เทคนิคนี้ชื่อว่า Fill Series
จะพิมพ์เผื่อไว้ 5 ปี 10 ปี ก็ได้นะเออ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.