{Clip} เทคนิค Excel เปลี่ยนชื่อเดือน เป็น เลขเดือน

อยากเปลี่ยน Jan ให้เป็น 1 ทำไง?

คำตอบอยู่ในคลิป 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.