Function

ง่าย! เทคนิคแปลง ชั่วโมง เป็น ชั่วโมง:นาที

ทำยังไงถึงจะแปลง 1.5 ชั่วโมง ให้เป็น 1:30?คำตอบคือ =1.5/24 ทำไมต้องหาร 24? เพราะ Excel มองว่าค่าที่แท้จริงของเวลาคือตัวเลข โดยกำหนดให้ 1 วันมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้น ถ้าต้องการแปลงชั่วโมงให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ก็ต้องนำไปหารด้วย 24เช่น นำ 1.5 ไปหารด้วย 24ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.0625 จากนั้นเปลี่ยนรูปแบบ (Custom Number Format) เป็น h:mm ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ จบแล้ว 😊

Read more