ง่าย! เทคนิคแปลง ชั่วโมง เป็น ชั่วโมง:นาที

ทำยังไงถึงจะแปลง 1.5 ชั่วโมง ให้เป็น 1:30?
คำตอบคือ =1.5/24

ทำไมต้องหาร 24?

เพราะ Excel มองว่าค่าที่แท้จริงของเวลาคือตัวเลข
โดยกำหนดให้ 1 วันมีค่าเท่ากับ 1

ดังนั้น ถ้าต้องการแปลงชั่วโมงให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ก็ต้องนำไปหารด้วย 24
เช่น นำ 1.5 ไปหารด้วย 24
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.0625

จากนั้นเปลี่ยนรูปแบบ (Custom Number Format) เป็น h:mm ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

จบแล้ว 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.