Function

8 เทคนิค Excel ดึงข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข [Multiple Criteria Lookup]

“VLOOKUP ดึงข้อมูลแบบ 2 เงื่อนไขได้ไหมครับ?” “หือม์.. ยังไงนะตั้ม?” คำถามตั้มทำผมงง“คือผมมีชื่อประเทศ กับขนาดของสาขา อยากเขียนสูตรเพื่อดึงชื่อสาขานั้นครับ” ข้อมูลที่ตั้มมีคือ รายละเอียดของทุกสาขา หน้าตาแบบนี้ครับ สิ่งที่ต้องการคือ ถ้ามีเงื่อนไขเป็นชื่อประเทศ (F4) กับขนาดของสาขา (G4) ต้องเขียนสูตรยังไงถึงจะได้ชื่อสาขานั้น (H4)

Read more
Function

4 Excel เทคนิค COUNT เฉพาะคำที่ค้นหา

“อยากนับเฉพาะเซลล์ที่มีตัวอักษร A ต้องเขียนสูตรยังไงคะ?” ลูกศิษย์คนหนึ่งถาม “เคยลองใช้ COUNTIF แต่ไม่ได้คำตอบที่ต้องการค่ะ”  “ถ้านับเซลล์ที่มีตัวอักษร A แล้วตัวอักษร a จะถูกนับด้วยไหมคะ?” เธอปล่อยคำถามแบบคอมโบเซ็ต ทั้ง 3 คำถาม คือคำถามที่น่าสนใจ และผมคิดว่ามี (อย่างน้อย) 4 วิธีที่หาคำตอบได้ แต่ละวิธีทำยังไง มาดูแบบจะๆกันเลยครับ ^__^

Read more