Microsoft Excel

เทคนิคขยายฟอนต์ใน Dropdown List

“เราสามารถขยายขนาดฟอนต์ของ Dropdown List ที่สร้างจาก Data Validation ได้ไหมคะ?” ผมได้รับคำถามนี้จากแฟนเพจคนหนึ่ง ขอสารภาพตามตรงว่า ไม่ทราบจริงๆครับ T_T เพราะผมไม่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเลย แต่คำถามนี้น่าสนใจ ผมเลยลองค้น และพบว่าคำตอบคือ ไม่สามารถทำได้ ถ้าสร้าง Dropdown List จาก Data Validation แต่… ถ้าสร้าง Dropdown List ด้วยวิธีอื่น (Combo Box) สามารถขยายขนาดฟอนต์ได้ !

Read more