Feasibility Study

โครงการนี้ควรลงทุนไหม วิเคราะห์ยังไงดี? (Project Feasibility)

คุณช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยว่าควรลงทุนโครงการนี้ไหม? เคยเจอคำถามแบบนี้ไหมครับ? ผมคนหนึ่งล่ะที่เคย คำถามแรกที่แว่บขึ้นในห้วงสมองหลังสิ้นเสียงคำถามคือ วิเคราะห์ยังไง (วะ)? และก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดี … หลังจากลองผิดลองถูกอยู่นานจึงพบคำตอบว่า สิ่งที่จะบอกได้ว่าควรลงทุนหรือไม่ก็คือ “ตัวชี้วัด” โครงการ และตัวชี้วัดที่ว่านี้ต้องเกิดจากการคำนวณ ไม่ใช่จากการ “กะ”

Read more