19936655_s

ถ้าเราต้องการนำเสนอการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด (Competitor Analysis) ควรนำเสนอยังไงดีครับ?

ใช้ตารางเปรียบเทียบสิ?

หมายถึงตารางหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้ใช่ไหมครับ?

RadarChart_Data_150509

นำเสนอด้วยตารางแบบนี้ก็เห็นความแตกต่างของเราและคู่แข่งดีนะครับ เพียงแต่ว่า “ภาพ” มันไม่ชัดเจนเท่าไรครับ Continue reading “5 เคล็ดลับกับกราฟเรดาร์ (Radar Chart)”