Graph

5 เคล็ดลับกับกราฟเรดาร์ (Radar Chart)

ถ้าเราต้องการนำเสนอการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด (Competitor Analysis) ควรนำเสนอยังไงดีครับ? ใช้ตารางเปรียบเทียบสิ? หมายถึงตารางหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้ใช่ไหมครับ? นำเสนอด้วยตารางแบบนี้ก็เห็นความแตกต่างของเราและคู่แข่งดีนะครับ เพียงแต่ว่า “ภาพ” มันไม่ชัดเจนเท่าไรครับ

Read more