Pivot Table

ท้าพิสูจน์ สร้าง Report โดยการคลิกเมาส์เพียง 3 ครั้ง!

ปกติเวลาสร้างรีพอร์ต เราต้องเขียนสูตรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ? แต่เชื่อไหมครับว่า เราสามารถสร้างรีพอร์ตโดยการคลิกเมาส์เพียง 3 ครั้ง! ไม่เชื่อหรือ? งั้นมาพิสูจน์กัน

Read more