Atttude

เก่งเอ็กเซลไปก็เท่านั้น เงินเดือนไม่เห็นจะขึ้นเลย!!!

เคยมีความคิดแบบนี้แว่บขึ้นในหัวไหมครับ? ถ้าเคยมี ผมคิดว่า คุณคิดถูกแล้วครับ แต่ถ้าไม่เคยมี ผมก็คิดว่า คุณคิดถูก เช่นกันครับ หมายความว่าไง งง?

Read more