เราทำงานเพื่ออะไร?

เชื่อว่าคงเป็นคำถามฮอตฮิตและเคยตอบกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับ หลายคนคงตอบว่า

ทำงานเพื่อเงิน

34810024_s