{Clip} เรียงข้อมูลอัตโนมัติด้วย SORT และ SORTBY

อยากเรียงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทำไง?

อ๊ะ ๆ! ใช้คำสั่ง Sort ใน Excel ไม่ได้

เพราะถ้าข้อมูลเปลี่ยน มันไม่เปลี่ยนตาม ต้องทำใหม่

วิธีที่ดีกว่าคือ ฟังก์ชัน SORT และ SORTBY

ฟังก์ชัน SORT และ SORTBY คืออะไร?

ดีกว่าคำสั่ง Sort ยังไง?

คำตอบทั้งหมด อยู่ในคลิปนี้ครับ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.