จริงดิ! XLOOKUP ดึงข้อมูลตัวสุดท้ายได้

“อยากดึงข้อมูลตัวสุดท้าย ต้องทำยังไง?”
คำตอบคือ =XLOOKUP(E2,B2:B10,C2:C10,,,-1)

เทคนิคลับคือ ต้องระบุ argument ตัวสุดท้าย (search mode) เป็น -1

” -1 คืออะไร?”

-1 คือ search mode แบบ Search last-to-first

ดังนั้น ถ้ามีข้อมูลซ้ำกัน ก็จะดึงข้อมูลตัวสุดท้ายมานั่นเอง 😊

จำเป็นต้องระบุเป็น -1 นะ
ถ้าไม่ระบุ โปรแกรมจะใช้ search mode แบบดีฟอลต์ หรือก็คือแบบ first-to-last แล้วจะได้ค่าแรกมาแทน
(จากตัวอย่างนี้ ค่าที่ได้คือ 39)

ใครอยากได้ข้อมูลยอดขายครั้งล่าสุด การขนส่งครั้งล่าสุด ประะยุกต์จากสูตรนี้ได้เลยครับ 😊😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.