เจ๋ง! สูตร Excel หาวันจันทร์ของสัปดาห์

อยากหาวันจันทร์ของสัปดาห์ ต้องทำยังไง?

โจทย์เหมือนยาก แต่สูตรง่ายมากคือ 😊

=A2-WEEKDAY(A2,3)

หลักการคล้ายใช้ IF

  • ถ้าวันนั้นเป็นวันจันทร์ ให้ลบด้วย 0
  • ถ้าวันนั้นเป็นวันอังคาร ให้ลบด้วย 1
  • ถ้าวันนั้นเป็นวันพุธ ให้ลบด้วย 2

แต่เปลี่ยน 0, 1, 2 .. 7 ให้เป็น WEEKDAY(A2,3)

เทคนิคนี้เหมาะกับการนำไปสร้างเป็นคอลัมน์อ้างอิงใน Date Table

นำไปใช้ใน Power BI ก็ได้ด้วยนะเออ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.