ว้าว! สูตร Excel หาวันจันทร์แรกของปี

วันจันทร์แรกของปีคือวันที่เท่าไร?

โจทย์เหมือนยาก แต่ถ้ารู้ทริกจะไม่ยากเลย 😊

=DATE(A2,1,7)-WEEKDAY(DATE(A2,1,7),3)

หลักการคล้ายใช้ IF

วันจันทร์แรกไม่มีทางเกินวันที่ 7 มกราคม ดังนั้น

  • ถ้าวันจันทร์คือวันที่ 7 มกราคม เอาวันที่ 7 มกราคม ลบ 0
  • ถ้าวันจันทร์คือวันที่ 6 มกราคม เอาวันที่ 7 มกราคม ลบ 1
  • ถ้าวันจันทร์คือวันที่ 5 มกราคม เอาวันที่ 7 มกราคม ลบ 2

แต่เปลี่ยน ลบ 0, 1, 2 ให้เป็น WEEKDAY(DATE(A2,1,7),3)

เทคนิคนี้เหมาะกับการนำไปสร้างเป็นคอลัมน์อ้างอิงใน Date Table
หรือจะใช้ใน Power BI ก็ได้นะเออ 😊

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.