Search

วิศวกรรีพอร์ต

Make your reports better with shorter time

Tag

show item with no data

10 เทคนิค Pivot Table ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!!

สิ่งที่เราเข้าใจวา Pivot Table (อ่านว่า พิ-เวิต-เท-เบิล) ทำไม่ได้ อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ผมเคยคิดว่า 10 ข้อนี้ คือเรื่องที่พิเวิตเทเบิลทำไม่ได้

แต่จริงๆแล้ว หาเป็นเช่นนั้นไม่

10 ข้อที่ว่า มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

.

1 กรุ๊ปข้อมูลเข้าด้วยกัน

คำถาม: “อยากรวมข้อมูลบางอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งชื่อให้กับข้อมูลนั้น และให้ชื่อนั้นโชว์บนตารางด้วย พิเวิตเทเบิลสามารถทำได้ไหม?”

เช่น อยากรวม Customer 01, Customer 02, Customer 03 เข้าด้วยกัน แล้วตั้งชื่อว่า “Group1”

ให้แสดงยอดขายของเจ้า Group 1 อยู่บนพิเวิตเทเบิล ส่วนข้อมูลของลูกค้าอื่นๆ เ่ช่น Customer 4, Customer 5 ให้คงไว้เหมือนเดิม

คำตอบ: ทำได้ครับ และทำได้ง่ายๆด้วย แบบนี้ครับ

Pivot Table_Group Selection Continue reading “10 เทคนิค Pivot Table ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!!”

เก่ง Pivot Table ใน 2 ชั่วโมง!!

“ช่วนสอนผมให้เก่ง Pivot Table ภายใน 2 ชั่วโมงได้ไหมครับ?”

ถือเป็นคำร้องขอ (จริงๆแล้วเกือบเป็นคำสั่ง) ที่ท้าทายมาก

PivotTable_VarianceAnalysis_160206

ก่อนจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ อยากให้ตอบคำถามนี้ก่อนครับ… Continue reading “เก่ง Pivot Table ใน 2 ชั่วโมง!!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: