Pivot Table

10 เทคนิค Pivot Table ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!

สิ่งที่เราเข้าใจว่า Pivot Table (อ่านว่า พิ-เวิต-เท-เบิล) ทำไม่ได้ อาจไม่เป็นเช่นนั้น ผมเคยคิดว่า 10 ข้อนี้ คือเรื่องที่พิเวิตเทเบิลทำไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้ว หาเป็นเช่นนั้นไม่ 10 ข้อที่ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย . 1 กรุ๊ปข้อมูลเข้าด้วยกัน คำถาม: “อยากรวมข้อมูลบางอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งชื่อให้กับข้อมูลนั้น และให้ชื่อนั้นโชว์บนตารางด้วย พิเวิตเทเบิลสามารถทำได้ไหม?” เช่น อยากรวม Customer 01, Customer 02, Customer 03 เข้าด้วยกัน แล้วตั้งชื่อว่า “Group1” ให้แสดงยอดขายของเจ้า Group 1 อยู่บนพิเวิตเทเบิล ส่วนข้อมูลของลูกค้าอื่นๆ เ่ช่น Customer 4, Customer 5 ให้คงไว้เหมือนเดิม คำตอบ: ทำได้ครับ และทำได้ง่ายๆด้วย แบบนี้ครับ

Read more
Pivot Table

เก่ง Pivot Table ใน 2 ชั่วโมง!!

“ช่วนสอนผมให้เก่ง Pivot Table ภายใน 2 ชั่วโมงได้ไหมครับ?” ถือเป็นคำร้องขอ (จริงๆแล้วเกือบเป็นคำสั่ง) ที่ท้าทายมาก ก่อนจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ อยากให้ตอบคำถามนี้ก่อนครับ…

Read more