Microsoft Excel

10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel

เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับ “ความรู้ Excel ของเราอยู่ระดับใด พอจะไปวัดไปวากับชาวบ้านเค้าได้ไหม?” “เราว่าเราเทพในบริษัทแล้วนะ แต่จะสู้คนข้างนอกได้ไหมหนอ?” เหล่านี้อาจเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัย แต่ยากจะหาใครตอบ งั้นผมขออุกอาจตอบ โดยแบ่งระดับความรู้ของเอกซ์เซลออกเป็น 10 ขั้น หรือ เรียกสั้นๆว่า 10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel

Read more