10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel

เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับ

“ความรู้ Excel ของเราอยู่ระดับใด พอจะไปวัดไปวากับชาวบ้านเค้าได้ไหม?”

“เราว่าเราเทพในบริษัทแล้วนะ แต่จะสู้คนข้างนอกได้ไหมหนอ?”

เหล่านี้อาจเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัย แต่ยากจะหาใครตอบ

งั้นผมขออุกอาจตอบ โดยแบ่งระดับความรู้ของเอกซ์เซลออกเป็น 10 ขั้น หรือ เรียกสั้นๆว่า

10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel

10StepsExcel_151117

10 ขั้นที่ว่า ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงอะไรได้นะครับ เพราะเป็นการจัดลำดับที่ผมตั้งขึ้นเอง เรียบเรียงจากประสบการณ์ที่สัมผัสกับผู้ใช้งานหลายองค์กร

เอาเป็นว่า คิดสนุกๆแบบวิทยายุทธ์นิยายจีนละกัน อารมณ์ประมาณพลังอาภรณ์วิวาห์ของอี่น้ำเทียนอะไรประมาณนั้นล่ะครับ ^^

8009442_s

ขั้นที่ 1:

 • สร้างตารางและจัดฟอร์แมตแบบง่ายๆ
 • ใช้ปุ่ม AutoSum
 • ใช้ฟังก์ชันที่มีองค์ประกอบ (Argument) เดียว เช่น SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
 • สร้างกราฟพื้นฐาน เช่น กราฟแท่ง (Column Chart) กราฟเส้น (Line Chart) และกราฟวงกลม (Pie Chart)

8154217_s

ขั้นที่ 2:

 • ใช้ดอลลาร์ไซน์ ($) เขียนสูตรทั้งแบบล็อคแถวและ/หรือคอลัมน์
 • ใช้ฟังก์ชัน IF
 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเท็กซ์เบื้องต้น เช่น LEFT, RIGHT, LEN
 • ใช้คำสั่ง Filter, Sort, Freeze Pane, Group, Ungroup
 • สร้างกราฟบับเบิ้ล (Bubble Chart) กราฟโดนัท (Doughnut Chart) กราฟเรดาร์ (Radar Chart) และกราฟมาตรฐานแบบอื่นๆได้
 • สร้างกราฟแบบซับซ้อน เช่น กราฟคอลัมน์ที่มีสเกลสองแกน กราฟที่มีทั้งกราฟแท่ง (Column Chart) และกราฟเส้น (Line Chart) รวมอยู่ด้วยกัน

5097916_s

ขั้นที่ 3:

 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการอ้างอิงเช่น VLOOKUP, HLOOKUP
 • ใช้ IF ซ้อนกันมากกว่าหนึ่งชั้น
 • ใช้ฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการตรวจสอบตรรกะ เช่น ISERROR, ISNA, IFERROR
 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเท็กซ์เพิ่มขึ้น เช่น MID, FIND, TRIM
 • ใช้ Conditional Formatting เบื้องต้น
 • ใช้ Pivot Table เบื้องต้น
 • สร้างกราฟประยุกต์ที่ต้องดัดแปลงกราฟพื้นฐาน เช่น

21654103_s

ขั้นที่ 4:

 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการอ้างอิงเพิ่มเติม เช่น MATCH, INDEX, VLOOKUP ที่ลงท้ายด้วย 1 หรือ True (เหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้น)
 • ใช้ฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง เช่น SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันเวลา เช่น DATE, DAY, HOUR, WEEKDAY, NETWORKDAY, EDATE, EOMONTH
 • ใช้ Goal Seek
 • ใข้ Sparklines
 • เขียนสูตรคำนวณใน Conditional Formatting (Format value where this formula is true)
  • สร้างแกนต์ชาร์ต (Gantt Chart) ร่วมกับ Conditional Formatting
 • เขียนสูตรคำนวณใน Pivot Table (Calculated Field, Calculated Item)
 • ใช้ Pivot Chart
 • ใช้ Slicer, Timeline ร่วมกับ Pivot Table และ Pivot Chart

33515744_s

ขั้นที่ 5:

8738213_s

ขั้นที่ 6:

 • ใช้ Data Table เพื่อทำ Sensitivity Analysis
 • เข้าใจโครงสร้างของ Custom Number Format รวมทั้งไวยากรณ์เรื่อง
  • จำนวนบวก;จำนวนลบ;ศูนย์;ข้อความ
  • ตัวดำเนินการ (Operand) เช่น _ (underscore), * (star)
 • ใช้ Record Macro เบื้องต้น
 • ใช้ Solver แก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น การคำนวณ Optimization
 • เขียนสูตรอาร์เรย์ร่วมกับฟังก์ชั่น IF และการกดคีย์ Ctrl+Shft+Enter

8320832_s

ขั้นที่ 7:

 • สามารถแก้โค้ดบางส่วนที่บันทึกจาก Record Macro แบบง่ายๆ เช่น เปลี่ยนการอ้างอิงตำแหน่ง เพิ่ม, ลดขอบเขตข้อมูล
 • ใช้ Form หรือ Control Toolbox ร่วมกับ Macro
 • ใช้ Scenario Manager สำหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
 • ใช้ Solver ขั้นแอดวานซ์ เช่น แก้ปัญหาสิบสมการสิบตัวแปร
 • เขียนสูตรอาร์เรย์ได้หลากหลาย
  • นำฟังก์ชันบางชนิดมาร่วมเขียนสูตรอาร์เรย์ เช่น INDIRECT, LARGE, SMALL, COLUMN. COLUMNS, ROW, ROWS
 • ใช้ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น CORREL, T.TEST, PERCENTILE.EXC

9651063_s

ขั้นที่ 8:

 • เขียนคำสั่งพื้นฐานใน VBA (Visual Basic Application) เช่น
  • IF THEN ELSE
  • SELECT CASE
  • FOR EACH NEXT
  • DO WHILE
  • DO UNTIL
 • ใช้ Power Pivot เบื้องต้น, เข้าใจความแตกต่างและข้อดี ข้อเสีย ของ Power Pivot เมื่อเทียบกับ Pivot Table ธรรมดา
 • ใช้ Power Query เบื้องต้น
  • ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นๆ
  • ปรับแต่งข้อมูลแบบง่ายๆ เช่น นำข้อมูลใหม่ต่อท้ายข้อมูลเดิม

26591808_s

ขั้นที่ 9:

 • ใช้ชุดคำสั่งพื้นฐานใน VBA ได้ทั้งหมด
 • สร้างฟังก์ชั่นใหม่โดยใช้ VBA
 • จัดการ Property, Event, Control ใน VBA
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย VBA
 • ใช้สูตร DAX เบื้องต้นใน Power Pivot

33642977_s

ขั้นที่ 10:

 • เขียนสูตรอาร์เรย์ (Array) แก้ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อน
 • เขียน VBA ได้ตามใจปรารถนา
 • ใช้ VBA ร่วมกับออพเจ็คต์อื่นๆ
 • สร้างชุดคำสั่งแบบซับซ้อน และเชื่อมโยงกับการเรียกไฟล์ต่างๆในเครื่อง
 • ชำนาญ Power Pivot และสูตร DAX
 • ใช้ Power Query เพื่อเตรียมฐานข้อมูลให้กับ Power Pivot หรือ Pivot Table
 • สร้างกราฟหรือแดชบอร์ด (Dashboard) จาก Power View และ Power Map

ขั้นที่ 10 เป็นขั้นที่มีรายละเอียดมากที่สุด ยากที่สุด และซับซ้อนที่สุด

เรียกได้ว่านำทั้งเก้าขั้นมารวมกัน ยังไม่เท่าขั้นที่ 10 ขั้นเดียวเลยก็ว่าได้

อย่างไรก็ตาม ผู้มีความรู้เลยขั้นที่ 4 มาแล้ว อาจสลับสับเปลี่ยนลำดับขั้นวิชาได้ ขึ้นอยู่กับ “โอกาส” ที่จะพบโจทย์ในการทำงานจริงมากกว่า และเราจะฉกฉวย “โอกาส” นั่นไว้หรือไม่

จาก 10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel ที่กล่าวมา คงทำให้เห็นภาพเอกซ์เซลชัดขึ้นไม่มากก็น้อย

หากคุณยังไม่รู้จักบางฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่เขียนไว้ด้านบน แสดงว่าเอ็กเซลยังมีอะไรน่าสนุกให้ค้นหาอีกเยอะ

จากประสบการณ์ของผม มีไม่เกิน 10% หรอกครับที่ไปไกลกว่าขั้นที่ 4 ส่วนใหญ่พอใช้ VLOOKUP กับ Pivot Table ได้แล้ว มักจะหยุดอยู่แค่นั้น

ทั้งที่จริงแล้ว ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย…

อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือใช้เป็นทุกสิ่งอย่างในเอ็กเซล เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือตรรกะความคิด การนำไปใช้ร่วมกับความชำนาญเฉพาะด้าน และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

แต่ฝึกให้เก่งไว้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ^_^

.

หากคุณชอบบทความแนวนี้ สามารถอัพเดตบทความใหม่ๆโดยคลิก Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิศวกรรีพอร์ต หรือคลิก ที่นี่

อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนอ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนด้วยนะครับ ^_^

วิศวกรรีพอร์ต

คนธรรมดาผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายตำแหน่ง คลุกคลีกับการทำรีพอร์ตมาโดยตลอด สุดท้ายค้นพบแนวทางของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

28 thoughts on “10 ขั้นวิทยายุทธ์ Excel

  1. หมายถึง Insert รูปลงไปใน comment ของแต่ละเซลล์หรือเปล่าครับ

  2. โพสต์ด้านบนผมตอบเองนะครับ พอดีรับการแจ้งเตือนทางอีเมลล์เลยกดตอบจากลิงค์ในนั้นเลย เพิ่งทราบว่าระบบจะไม่รับรู้ว่าผมเป็นคนตอบ คราวนี้เลยตอบโดยเข้าจากบล็อกโดยตรงครับ

 1. 1. อยากมีความรู้ Excel มากกว่านี้ เรียนที่ใหนดีครับ อยู่ ชลบุรีครับ หรือ ถ้าจะซื้อหนังสือมาอ่าน แนะนำหนังสืออะไรดีครับ
  2. ถ้าอยากเรียนให้ถึงขั้น 8 เรียนที่ไหนได้ครับ
  3. สิ่งทึ่ต้องการ มากที่สุด คือ
  – นำข้อมูลจากโปรแกรม การลงผลการทดสอบที่ใช้ Control กระบวนการผลิต ของแต่ผลิตภัณฑ์มาลงในตาราง
  – นำผลการทดสอบ ที่มีความสัมพันธ์กันตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาพลอตกราฟหาความผิดปกติ
  – ต้อง Update ข้อมูลตลอด
  – ใน่สูตรคำนวณ Simulate ผลการทดลอง

  มากมาย…

  ทุกวันนี้ทำแบบ ตาราง กราฟ ปกติธรรมดามากครับ

  1. อาจารย์เอก (สำเริง) เคยเปิดสอนคอร์สนึงที่ผมชอบมากชื่อ Excel#ติวเข้ม ใช้เวลาเรียน 5 วัน (สัปดาห์ละวัน) ครับ

   ไม่ทราบว่าจะเปิดอีกหรือเปล่า ยังไงลองติดตามหรือสอบถามโดยตรงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/excel4hr/ ครับ

   ผมเคยอ่านโครงหลักสูตรคร่าวๆ น่าจะปูพื้นฐานและได้ความรู้จนถึงขั้น 7-8 ครับ เป็นคอร์สที่คุ้มมากๆ

   คาดว่าน่าจะเรียนแถวๆลาดกระบังนะครับ อาจจะไกลจากคุณหน่อย แต่คิดว่าน่าจะยังพอไหวเมื่อมาจากชลบุรีครับ

 2. ผมขั้น 12 อ่ะครับ ถ้าเอาตามที่ผู้เขียนบทความกล่าวไว้นะครับ

 3. บทความน่าสนใจมาก เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมาก ลดเวลาการทำงานได้ด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.